Dřevěné
vazníky

Příhradový vazník

Co je to příhradový vazník? Jedná se o moderní tesařskou konstrukci většinou charakteristického trojúhelníkového tvaru. Je složena z horního a dolního pásu propojenými vzájemně diagonálami.

Jednotlivé prvky se spojují hřebíky, lepením či plechovými styčníkovými deskami. V kombinaci s použitím styčníkových desek je možné příhradové vazníky snadno prefabrikovat a urychluje se tak samotná aplikace - výstavba střešní konstrukce. 

Využití příhradových vazníků je především při konstrukci nosných prvků střech s nízkým sklonem. Nemusí mít jen trojúhelníkový tvar, ale vhodným návrhem lze dosáhnout prakticky jakéhokoliv tvaru střechy. Příhradové vazníky se používají ke stavbě střešních konstrukcí rodinných domů, garáží, ale i pro střešní konstrukce objemných prostor, jako jsou supermarkety, továrny, haly. Překlenout s nimi lze rozměry až desítky metrů (max. 30m). 

 

» Pokračovat ve čtení

Styčníková deska

Styčníková deska je ocelový spojovací prvek používaný ke spojování prvků moderních dřevěných konstrukcí k sobě. Z ocelové desky jsou vyraženy kolmo stojící trny. Ty jsou strojově lisovány do trámových spojů a nahrazují lepení či hřebíky.

Styčníkové desky se vyrábějí žárově pozinkované, aby lépe odolávaly vlivům okolního prostředí.

Styčníkové desky se pod obchodním názvem "Gang nail" začaly používat v roce 1955 a dnes patří pro svou jednoduchost, pevnost spoje i příznivou cenu k nejoblíbenějším tesařským technologiím vůbec.

» Pokračovat ve čtení

Vazníky se styčníkovou deskou

Spojením obou technologií - dřevěných příhradových vazníků a ocelových styčníkových desek vznikl univerzální konstrukční systém s mnoha výhodami. 

Velkou výhodou těchto konstrukcí je jejich vysoká variabilita, která se dokáže přizpůsobit téměř všem požadavkům vyplývajícím z požadavků na architektonické či technické řešení (rozpon až 30 m bez vnitřních podpor). Výsledkem tedy mohou být různé typy vazníků od běžných sedlových, valbových, rovnopasých či segmentových typů až po atypické tvary jako jsou katedrálové, mansardové či čistě obloukové vazníky. Pro bytovou výstavbu pak tato technologie nabízí zajímavý produkt, a to obytný vazník, který současně řeší nosnou konstrukci střechy a podlahy společně s vytvořením komfortního plnohodnotného podkrovního prostoru.

Výhody použití

  • Úspora nákladů díky rychlejší a snadnější výrobě a nižší spotřebě materiálu
  • Vysoká tvarová a konstrukční variabilita a vysoká míra prefabrikace
  • Možnost úprav horního pasu na CNC centrech včetně plynulého oblouku
  • Nízká hmotnost a spotřeba materiálu, vysoká ekologická hodnota výrobku
  • Rychlá montáž bez závislosti na ročním období a ochrana dřeva impregnací

 

» Pokračovat ve čtení

Využití

Střechy rodinných domů - Dřevěné příhradové střešní vazníky nejrůznějších tvarů – sedlové s využívaným nebo nevyužívaným podstřešním prostorem, pultové, rovnopasé, nůžkové, polygonové, obloukové, ramenáty střešních mansard, podlahové nosníky, řešení valeb, polovaleb, vikýřů, rizaletů, apod.

Velkorozponové konstrukce střech - Střešní vazníky pro obchodní, průmyslové, zemědělské a sportovní objekty s omezením volného rozponu do 30-ti metrů.

Celodřevěnné systémy - Nosné „kostry“ jednoduchých průmyslových a skladových hal, nosný stěnový systém pro pasivní stavby, střešní nástavby, apod.

Atypické stavby - Prvky bednění monolitických žel. bet. konstrukcí atypických tvarů (mostů). Řešení překážek skate parků. Řešení umělých horolezeckých stěn, atypických kulis. 

» Pokračovat ve čtení